Hlavná 15/31, Trnava
917 01, SK
Objednajte sa
0907 311 127
Po - Pia: Od 7:30
So - Ne: Zatvorené

Pre cudzincov

Vyšetrenia pre cudzincov

Examinations for foreigners

Іспити для іноземців

Naša ambulancia poskytuje vyšetrenie cudzincov za účelom získania lekárskeho posudku pre potreby cudzineckej polície, podľa § 124 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa výnosu MZ SR č. 11943/2011 – OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Our clinic the provides examination of foreigners in order to obtain a medical report for the needs of the foreign police, according to § 124 of Act no. 404/2011 on the stay of foreigners and on the amendment of certain acts as amended by the Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no. 11943/2011 - OL, which lays down the details of issuing a document that a foreigner does not suffer from a disease that endangers public health.

Translation coming soon.

Popis:
Bez dlhých čakacích dôb

Vyšetrujeme bez zbytočne dlhých čakacích dôb

Lekárske posudky

Lekársky posudok vystavujeme do 5 pracovných dní

Kompletné vyšetrenie

Kompletné vyšetrenie (odber krvi, lekárske vyšetrenie, RTG) realizujeme v jeden deň, bez nutnosti opätovnej návštevy

Objednajte sa

Objednať sa môžete osobne, telefonicky: 0907 311 127 alebo emailom: info@karibuclinic.sk

Naši špecialisti:

Objednajte sa | Book an Appointment | замовити зустріч